aanmelden  Aanmelding kleine types

Leerlingen met een GV of V type 2, 4, 6 of 7, de zogenaamde kleine types, ontvangen ondersteuning vanuit een expertiseschool.
Het is belangrijk dat de ouders, samen met de school voor gewoon onderwijs en het CLB, tijdig beslissen met welke school voor buitengewoon onderwijs ze willen samenwerken. De school voor gewoon onderwijs geeft deze keuze door aan AgODi via Discimus.


Procedure

De expertisescholen werken ondersteuningsnetwerk-overschrijdend en net-overschrijdend. Vandaar dat er verschillende procedures zijn voor de aanmeldingen voor type 2, 4, 6 en 7.


Vanuit de scholen aangesloten bij Ondersteuningsnetwerk Limburg Vrij:

1. Vul het aanmeldingsformulier van het juiste zorgloket in. Geef hierin aan vanuit welke expertiseschool de ondersteuning mag komen.

2. Bevestig via het programma voor schooladministratie bij AdODi de gekozen expertiseschool (http://www.agodi.be/discimus). 

3. Het zorgloket stuurt de aanvraag door naar de coördinator van de betreffende expertiseschool.

4. De coördinator van de expertiseschool neemt contact met je op.

 

Vanuit de scholen aangesloten bij een ander ondersteuningsnetwerk:

1. Neem rechtstreeks (telefonisch of via mail) contact op met de expertiseschool.

2. Bevestig via het programma voor schooladministratie bij AgODi de gekozen expertiseschool (http://www.agodi.be/discimus)

 

TijdigaanmeldenDiscimus

De toegewezen ondersteuningseenheden voor de kleine types worden berekend op basis van de telling die AgODi via DISCIMUS ontvangt op 1 oktober en 1 februari van het betreffende schooljaar.

Daarom is het heel belangrijk om zeker voor die datum de melding bij Discimus in orde te maken. Indien de keuze al aan het einde van het vorige schooljaar duidelijk is, kan dan ook al meteen de melding bij Discimus gebeuren. Dit moet elk schooljaar herhaald worden.

 

Contact

Gegevens van de expertisescholen binnen ONW Limburg Vrij zijn terug te vinden onder het menu ‘Contact’. Daarnaast zijn er binnen Limburg nog andere scholen voor buitengewoon onderwijs actief. Deze gegevens zijn te vinden op http://onderwijs.vlaanderen.be/

Meer informatie: Nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning type 2, 4, 6 en 7